Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.7.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
1.7.2024
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.7.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z
10.6.2024
Zápisnica -voľby do Europarlamentu 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Zápisnica -voľby do Europarlamentu 2024
7.6.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2024
13.5.2024
Strategiský dokument - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Názov Strategiský dokument - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
24.4.2024
cerifikat za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.4.2024
Názov cerifikat za rok 2023
6.2.2024
Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2024
Názov Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
31.1.2024
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie a E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Názov Zapisovateľka miestnej volebnej komisie a E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
31.1.2024
Volebný okrsok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Názov Volebný okrsok
31.1.2024
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Názov Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR
25.12.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.12.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2024