A
A
A

Ostatné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.5.2024
Strategiský dokument - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
Detail dokumentu
Dátum 13.5.2024
Názov Strategiský dokument - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
24.4.2024
cerifikat za rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2024
Názov cerifikat za rok 2023
23.3.2024
Výpočet vytriedenia úrovne odpadu za rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 23.3.2024
Názov Výpočet vytriedenia úrovne odpadu za rok 2023
23.3.2024
výkaz o odpade 2023
Detail dokumentu
Dátum 23.3.2024
Názov výkaz o odpade 2023
9.12.2023
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
9.12.2023
Ročný výkaz o KO 2022
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Ročný výkaz o KO 2022
9.12.2023
Výpočet úrovne vytriedenia odpadu 2022
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Výpočet úrovne vytriedenia odpadu 2022
9.12.2023
Kolaudačné rozhodnutie SPP
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Kolaudačné rozhodnutie SPP
9.12.2023
Návrh plánu kontrolej činnosti na II. polrok 2023
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Návrh plánu kontrolej činnosti na II. polrok 2023
9.12.2023
Návrh ZÚ 2022
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Návrh ZÚ 2022
9.12.2023
Zaverecne stanovisko -Program odpadoveho hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Zaverecne stanovisko -Program odpadoveho hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
9.12.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2024
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2024
9.12.2023
Oznámenie_zač_SK_VV
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Oznámenie_zač_SK_VV
9.12.2023
Výberové konanie MŠ
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Výberové konanie MŠ
9.12.2023
Pozvánka OZ 14.1.2022
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Pozvánka OZ 14.1.2022
9.12.2023
Pozvánka OZ 18.3.2022
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Pozvánka OZ 18.3.2022
9.12.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti 2-2022
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti 2-2022
9.12.2023
Výzva – Materská škola Choňkovce
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Výzva – Materská škola Choňkovce
9.12.2023
Zámer predaja majetku obce
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Zámer predaja majetku obce
9.12.2023
Záverečný účet za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2023
Názov Záverečný účet za rok 2021