Radovan Ďačok

Mgr. Marcel Gliganič

Mgr. Natália Denciová

Ján Vasiľko

PhDr. Darina Kašajová

Danka Dermeková

Mgr. Róbert Tokár