Pozvánka na ustanovujuce OZ 25.11.2022


Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023


Záverečný účet za rok 2021 – zverejnené 20-06-2022


Zámer predaja majetku obce – zverejnené  12.06.2022


Výzva – Materská škola Choňkovce – zverejnené 25.4.2022


Návrh plánu kontrolnej činnosti 2-2022


Pozvánka OZ 18.3.2022


Pozvánka OZ 14.1.2022


Výberové konanie MŠ


Oznámenie_zač_SK_VV

Zmluvy

 1. Dodatok 1_2023 Choňkovce

 2. Príkazná zmluva č. 2/2022

 3. Dodatok k dohode č. 22/42/100/65 , oznámenie o zmene podmienok

 4. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu – 2022/4

 5. Dohoda č. 22/42/010/65

 6. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu -2022/3

 7. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu -2022/2

 8. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu -2022/1

 9. Kúpna zmluva – predaj nehnuteľého majetku obce – zverejnené 31.08.2022

 10. Zmluva o poskytnutí fin. príspevku z MAS zverejnené 24.08.2022

 11. Zmluva o poskytnutí finan. príspevku – dátum zverejnenia 12.7.2022

 12. Zmluva č. 11-2022 – dátum zverejnenia 6.7.2022.

 13. Zmluva o audite č. 172022 – dátum zverejnenia 23.6.2022

 14. Prikazna zmluva č. 1-2022 -zverejnené dňa 21.07.2022

 15. Zmluva o dielo č. 202205_79 – zverejnené 2.8..5.2022

 16. ZMLUVA č. 1422 287 zverejnené 06.05.2022

 17. Kúpna zmluva GASTRO-GALAXI, s.r.o – zverejnené 22.04.2022

 18. Zmluva o posk.fin.prost. na záujm.vzdel. detí – zverejnené 13.04.2022

 19. Dodatok k zmluve Orange, a.s. – zverejnené 08.04.2022

 20. UPSVaR -DOHODA č.22-42-054-94 – zverejnené 01.04.2022

 21. Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Choňkovce – zverejnené  23.03.2022

 22. Fúra s.r.o. Príloha č. 3  – zverejnené dňa 14.02.2022

 23. Fúra s.r.o. Dodatok č.1 2022 – zverejnené dňa 14.02.2022

Faktúry

Faktúry 2022