Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Choňkovce
 • Sídlo: Choňkovce 180
 • Štatutárny zástupca: Radoslav Hvožďak
 • IČO:00325210
 • DIČ: 2020740766
 • Bankové spojenie: 
 • Telefón: + 421 56 652 25 10
 • E-mail: ouchonkovce@minet.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
 • Tel.: 0915 868 648
 • Mail: m.dinic@azet.sk  

—————————————————————————————————

Výzva na predkladanie ponuky „Rekonštrukcia domu smútku“