Deň úcty k starším 2015

V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ  Choňkovce a mužská spevácka skupina Koňušane. Bol prítomný aj prednosta okresného úradu p.Lešo

Comments are closed.